Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>


Boer geten utvecklades i södra Afrika i början av 1900 för köttproduktion, deras namn kommer från den holländska ” Boer ”, vilket betyder ” Bonde ”. Boer getter blev förmodligen uppföd från inhemska getter på Namaqua Bushmen och Fooku stammar, möjligen med viss korsning av indiska och Europeiska blodlinjer.
Sydafrika önskade inte att få ut deras arvsmassa, men embryon från boer getter smugglades ut från Afrika till Nya Zeeland. Med embryoöverföringar, ökade Nya Zeelands producenter deras besättningar. Då, på grund av scrapie kom boerna i karantän i Nya Zeeland och Australien. När de kom ut ur karantän, började ranchägare exportera embryon till andra delar av världenPå grund av selektiv avel är Boer geten en get som växer snabbt och har strålande slaktkroppskvaliteter, detta gör den till en av de populäraste raser av köttgetter i värden.

Boer har en hög modstandskraft mot sjukdomar, detta är en stor bidragsgivare till att deras livslängd kan nå upp till 14 år. Dessutom är de mycket anpassningsbara mot ogynnsamma miljöer som tillexempel varma, torra halvöknar. Boer geten har utvecklad alla möjliga sätt för att överleva i en svår miljö där det inte finns mycket bete men gott om plantor och buskar. De tillbringar mycket mer tid med att äta grenar löv och nya skott snarare än bete. Getter gillar ”buffé ” de flyttar sig från en växtart till en annan. Detta är ett sätt för dem att späda ut en del av de skadliga ämnen som de plocka upp i växterna. Det är en vanlig missuppfattning att getter är mycket som får – de är faktiskt ganska olika. Deras näringsbehov är olika, getter behöver bättre hackar och högre foderkvalitet än får.

Boer getter har oftast en vit kropp och ett karakteristisk brunt huvud. Några Boer getter kan vara helt bruna eller helt vita. De har långa, hängande öron. De är kända för att vara fogliga, snabbväxande, och att ha en hög fruktsamhet. Boer är exceptionellt goda mödrar till sina avkommor.

En vuxen Boer bock väger 110 – 135kg.

En vuxen Boer get väger 90 – 100 kg.

I naturen lever Boer getter i flockar på 5 – 10 individer med en ledarget. Bockar och getter lever i separata flockar och samlas endast när getterna kommer i brunst. I flocken härskar där en sträng rangorden, varpå den dominerande get eller bock har företräde till fodret, den bästa vila platsen mm. Då getterna har olika temperament, är det mycket upp till ledargeten hur harmonisk en flock fungerar. Några getter är mycket dominerande och tolererar ingen nära henne om hon tillexempel äter eller nära hennes killinger. Andra ledargetter är mera avslappna och känner inget behov av att demonstrera sin makt.