Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

 

Fodermängder

Att ge en exakt beskrivning av hur mycket foder man ska ge till sina getter är praktisk taget omöjligt eftersom alla getter inte är likadana och man måste basera sin fodrings plan efter getens behov. Vi måsta också skilja mellan näringstillskott och utfodringen med fulla ransoner. Getter kräver speciella tillskott på strategiska tidspunkter av produktionscykeln för att fungera effektivt. Även om utfordring av boskapsdjur är vanlig gör man ved denna praxis Boer getterna orätt. Det är dyrt att mata upp djur på fulla ransoner under längre perioder, dessutom har Boer getter inte fötts upp för dessa förhåll. Det vill vara mycket dåligt för getens hälsa.

Våra foderriktlinjer:

(I det följande beskriver jag de riktlinjer som vi själva använder för våra boer).

Huvudparten av getens foder består av bete, halm och hö, inte korn eller pelletsfoder. Våra getter har alltid fri tillgång till bra halm båda summar och vinter och tillgång till en bra mineraltillförsel hela tiden. Vi använder både slicksten med mineraler, salt, koppar och eventuellt vitlök och lösa mineraler. Det är viktigt att stenen och mineralerna innehåller koppar! Som supplement ger vi dem också vitlöksflingor.

Nedan finns några riktlinjer för vinterutfodring av olika djurklasser. Om man har jättebra hö kan man med fördel bytta dela av spannmåls rationer ut emot höet.

Kom ihåg spannmåls foder får endast vara en liten del av getens kost!

Hö och spannmål

Ammande killinger kan ha fri tillgång till supplementfoder. Tills de blir vana med att äta spannmål, erbjuda lite i taget innan de får fritt val annars kan de äta för mycket och bli alvorliga sjuka. Fodret ska vara i ett område som är lätt för killingarna att komma till, men var deras mammor inte kan nå.

Avvanda killinger (upp till 6 månader) kan eftersom de är isolerade från sina mammor ha fritt val i fodertråget. Killingarna ska också ha fritt val av halm och eventuellt hö och detta måste hållas i en matare som kommer att hålla så mycket som möjligt av fodret från golvet för att hålla parasiterna till ett minimum.

Killinger som är äldre än 6 månader brukar vi ge 500 gram spannmål 2x per dag till dem är 12 månader.

Killinger över 12 månader kommer vi att skära ner till 250 g 2x per dag.

Vuxna getter som inte ammar eller är dräktiga får 150 gram 2x per dag och bara lite hö.

Bockar får 250 gram 2x per dag.

Dräktiga getter får under de första 3 månader 250 gram 2x per dag.

Hög dräktiga getter får under de sista två månaderna av graviditeten 500 gram 2x per dag, vi ökar samtidigt mängden av hö och de får också ett extra tillskott av B-vitamin, E-vitamin, och Selen.

Följande tabell visar våra riktlinjer för vinterutfodring av dem olika djurgruppar:

Grupp

Djur

g/djur/dag

1

Killinger upp till 6 månader

Frit Val

2

Avvand killinger upp till 12 månader

500 x2

3

Unga getter

250 x2

4

Vuxna getter som inte ammar eller är dräktiga

150 x2

5

Bockar

250 x2

 

Dräktiga getter

 

6

Första 3 månaderna

250 x2

7

Resterande 2 månader

400-500 x2

8

Lakterande getter

500 x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(På summaren när getterna är på bete behöver man oftast inte att ge djurgrupperna 3,4,5 och 6 någon spannmål als och grupp 2,7 och 8 kan skäras kraftigt ner i deras ration).

Kom ihåg alltid att fodra getterna med ”ögonen”, titta på getterna behöver dem mera eller mindre foder. Skulle dem behöva mer foder än tabellen häröver visar då är det viktigt att du inte ökar spannmålsrationerna ved djurgrupperna 2,7 och 8 då de redan får absolut max mängd av den spannmålsration som man får ge till getterna. Du får inte ge mer än max 500 gram spannmål per måltid! Om det behövas öka då istället mängden av hö, roar eller annat. Blir getterna istället feta får du skära ner i rationerna. Alla ändringar i fodret/foderrationerna bör ske gradvist.

VIKTIGT! Introducera allt nytt foder långsamt. Det sätt våmmen fungera på är att den har ett massivt antal av permanente mikroorganismer som nedbryter det foder som ätas.  Dissa mikroorganismer utvecklas med tiden för att klara av getens vanliga intagna. Om uppfödaren introducera nytt foder, måste mikroorganismerna ändra sin uppbyggning för att kunna nedbryta det. Denna process kan ta flera veckor, detta måste uppfödaren ta hänsyn till och introducera nytt foder långsamt. Om nytt foder introduceras för snabbt, kommer geten att reagera på detta genom att få diarré, vill inta äta, visa tecken på fång, pulpy kidney, korn förgiftning, och ganska ofta döden. Ge aldrig getterna malet korn, det blir till en limaktig masse i magen, som matsmältningen inte kan föra vidare, och geten dör under svåra smärtar.

På vinteren är det också bra om man kommer ihåg att för kallt vatten eller foder (om man tillexempel ger getterna morötter, rovor eller äpplen) kan påverka bakteriafloran i våmmen som endast fungera optimalt om där är en bestämt temperatur tillstäda.

Tips Om man har många nässlor och tistlar på sin mark kan man med fördel hösta och torka dem. Getterna gillar att få det som ett extra tillskott till kosten på vinteren.