Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Pulpy Kidney

Pulpy Kidney orsakas av en bakterie som multiplicerar sig i tarmarna, och producerar ett gift, som absorberas in i blodet. Dessa bakterier är normalt närvarande i lågt antal. Men de multiplicera sig snabbt när mycket näringsrik mat är i tarmen och/eller när materörelsen längs tarmarna saktar ner eller stannar tillfälligt. Detta resulterar i produktion av höga nivåer av gifter som ofta är dödliga. Dessa förhållanden kan uppstå när getter betar mycket frodiga betesmarker. Det förekommer också när det har skett en plötslig introduktion av nytt foder eller en ökning av spannmål i kosten. Gifterna skadar blodkärlen i hela kroppen.

Symtom
De flesta djur har en tunn, grön och trögflytande diarré. Ibland kan fläckar av blod eller bitar av tarmväggen återfinnas i diarrén. Vuxna kan överleva i upp till 24 timmar innan de dör. De visas slö, vacklande och kan skaka våldsamt. Drabbade getter skriker ofta ut smärtan.

Behandling och förebygga
På grund av det korta sjukdomsförloppet är behandlingen i allmänhet inte möjligt. Men ett effektivt vaccin finns tillgängligt. Då killingar kan påverkas tidigt i livet är det tillrådligt att vaccinera de vuxna ca.4 veckor före dem ska killa. Då kommer killingarna att få immunitet från moderns råmjölk och mjölk. Skyddet varar i ungefär åtta veckor.

Djur som inte tidigare vaccinerats bör ges två doser vaccin med en månads mellanrum. Härefter rekommenderas en årlig vaccination.
Begränsade tillgången till spannmål, koncentrater, frodigt foder, melass och matrester och plötsliga förändringar i kosten bör undvikas. Foder som består av mycket spannmål bör kompletteras med tillräckligt med grovfoder.