Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Avel  arrow

Det viktigaste i Aveln
Att avla rätt kan göra skillnaden mellan en Boer get operation som är solid och lönsam, och en som förlorar pengar. Trots allt är ditt mål är att stadigt öka din besättning med friska, produktiva boer getter. Denna del av guiden beskriver vad du behöver veta om avel, från det grundläggande i graviditeten till tips om hur man väljer bra avelsdjur.

Börja avla:
En Boer get är dräktig i 5 månader. När beslut fattas om att börja avla på en ung get, är det bättre att titta på vikten och den fysiska utvecklingen framför åldern. Man kan börja avladem när de är ungefär 65 % av den genomsnittliga vikten av de andra getterna i din besättning. Detta är vanligtvis när de är ett och ett halvt år. Om du avlar på getter när de är mindre, kan du hämma dem eftersom de fortfarande växer. Dessutom har mindre getter en tendens att inte  vara fysiskt stora nog till att kunna föda sina killingar, vilket leder till Dystoki
(en svår förlossning eller oförmåga att driva fram fostret genom födelsekanalen).

En Boer get kan få killingar tre gånger på två år, men om man vill getens bästa så räcker det med en gång om året det ger geten mer tid till återhämta sig, och få styrka och näring efter avvänjning. Det gör henne friskare och mer fruktsam för nästa Cykel.


Säsongen när killingarna ska födas bör också övervägas noga. De flesta uppfödare föredrar att få killingar på våren, då kommer killingarna samtidigt med värmen, solen och gräset. Att avla mer än en gång årligen vilket innebär också att du ibland har killingar på vintern, när det finns mindre mat, än på sommaren när det finns fler parasiter.


Synkronisera avelssäsongen
                                                                             

Att ”Synkronisera” avelssäsongen innebär att du få dina getter att killa under samma tidsperiod. Den största fördelen med att synkronisering födslarna, är att det är lättare för uppfödaren att planera. Det enklaste sättet att synkronisera avelssäsongen är att hålla bockar och getter i separata boxar tills de är redo att para sig och sedan släppa ut dem tillsammans i hagen. Bocken bör lämnas med getterna i cirka 35 dagar (1 ½ fortplantnings cykel), för att säkerställa att killasäsongen samlasinom en månad. Dräktighets längd är ca 5 månader (145-150 dagar), getter parade på hösten kommer att killa på våren, och vice versa.