Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Varför Boer getter

Boergetterna är en fantastisk ras att uppföda:                                                                        

Med 10 hektar, kan en producent uppföda 60 getter eller tio nötkreatur. Boerna kan blomstra på dålig betesmark och växter som inte skulle kunna ge föda till nötkreatur. De äter bärbuskar, alm eller poppelträd, och andra ogräs. Många människor uppföder mjölkgetter för att de gillar getter. Men det tar mindre tid att mata 100 getter än på att mjölk tio.Att uppföda Boer köttgetter är ett alternativ att överväga om du inte vill ha besväret  att mjölkningen. Boerna är tama, milda djur och ju mer du hanterar dem, des tamare blir de. Naturligtvis är där et stort variation i personligheten mellan djuren i en besättning, och medan några Boer kan vara flyktigt, gillar andra att bli kliad.

Att Avla Boer getter

Att Avel Boer getter är i allmänhet inget enklare eller svårare än andra raser, särskilt eftersom de aktuella besättningarna har mycket starkare genetik än när rasen först kom från Sydafrika. Att välja en exceptionell bock och para ihop honom med genomsnittliga getter och att ge den gravida get rätt foder av hög kvalitet, är i allmänhet allt som behövs för att producera en stark avkomma som kommer att fortsätta att förbättra flocken.

Den genomsnittliga livslängden för en Boer get                                                                         

Om du avlar på dem en gång om året (och med tanke på att en väl uppfödd get får tvillingar), då sluter de att reproducera vid 7-8 års åldrad och de tendera att vara mer benägna för sjukdomsproblem.

Boer getter tillsammans med andra djur

Med tanke på deras lugna naturer, kan boerna mingla med nästan alla djur. Getter klara sig bra med kyckling och får, och placeras ofta i samma inhägnad områden som kor. Därför att getter föredrar ogräs, medan boskap betar gräs. Man kan sätta in en eller två getter per nötkreatur utan att minska produktionen av sin boskap. Detta är et bra sätt att få lite mer pengar per hektar. Getter och får delar många av samma tarmparasiter och några av de samma sjukdomar. Men getter och kor har olika parasiter, och när de äter den andres parasiter dödas parasiten och antalet av parasitter minska på betet.

Klimatförhållanden för Boer getter                                                                                          

Boer geten utvecklats i Sydafrika och föredrar därför ett torrare klimat – som motsats till fuktiga och våta förhållanden. Boerna har vanligtvis intet emot kylan, och under vintern ses de ibland utanför sina skyddsrum, liggande ner – ibland med frost på ryggen. Men boerna gillar inte regn med en vind-och-kyla kombination eftersom de inte har så mycket fettlager och får lunginflammation ganska lätt. Det är viktigt för dem att ha tillgång till ett skydd när förhållandena är blåsigt och kyliga. Men snö och kyla utan vind verkar inte påverka dem så mycket, och de kan motstå värme mycket bättre än nötkreatur eller får.

Vinst potentialen i Boer getter.                                                                                        

Värdet av Boer getter är huvudsakligen baserat på deras förmåga att producera kött med överlägsen slaktkroppskvaliteten. Även om en genetiskt överlägsen bock kan säljas till en extra god pris, är det de förväntade intäkter från kött och slakt försäljning som oftast gör Boer verksamheten lönsam.

När man säljer getter för slakt föredras ett djur som har en 36 kg levande vikt (sällan mer än 45 kg). Vid 35 kg, är köttet fortfarande mört och djuret är ungt, så det finns inte mycket intern fett. Övermatning ger tyngd, men inte köttkvaliteten, generellt set kommer geten att öka fettad runt de inre organen, snarare än att bygga upp musklorna. Så en 35 kg slaktget ger oftast den bästa kvaliteten.

Biprodukter av Boer getter                                                                                                      

Det finns många biprodukter från boerna som kan användas. Här är några att tänka på:

Mjölk,mjölkpulver, ost, yoghurt, glass

Läder för skor, handskar, kläder, bagage och bokbindning

Mjölk för tvål, lotion, läppbalsam, fotkrämer

Hår för penslar