Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Getter är idisslare, djur vis magen består av fyra avdelningar: våm, nätmage, bladmage och löpmage. Födan kommer först in i våmmen och nätmagen. Där blir maten bearbetad av mikroorganismer. (Det är den mikrobiella matsmältning som gör att idisslare kan konsumera och utnyttja gräs, hö, löv, grenar mm.) När födan sväljs för andra gången går den rakt ned i bladmagen. Här pressas en stor del av födoämnenas flytande beståndsdelar ut och får passera in i löpmagen, där de absorberas. Bladmagen fungerar också som sönderdelningsapparat.

Hos unga och späda djur är våmmen och nätmagen små och mjölken kommer nästan omedelbart in i löpmagen. Detta möjliggör absorption av antikroppar i kolostrum och effektivt utnyttjande av näringsämnen i mjölken. Våmmen stimuleras till utveckling som den unga idisslar konsumerar fast föda till.

För att magen ska fungera korrekt, kräver getter et viss nivå av fiber i kosten. Otillräcklig fiber konsumtion kan leda till flera sjukdomstillstånda som till exempel Acidos (syraförgiftning) eller ett extremt lågt pH i vommen, vilket leder till minskad foderkonsumtion.