Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Vaccinationer

Det finns bara en viktig vaccination som måste ges till alla Boergetter, och några som du kanske också vill tänka på: Det ena vaccinet som ingen boer get ska gå utan är ett vaccin som ska förhindrar Clostridial enterit inflammation i tunntarmen, även kallas överätande sjukdom” eftersom det är förenat med djur på en hög näring kost), njur-infektioner (”Pulpy Kidney”), och stelkramp.

Vaccinet bör ges till killinger vid 2-3 månaders ålder och gentages 3-4 veckor senare, och vid års mellanrum efter det. Dräktiga getter kan vaccineras en månad innan de får killingar, att skyddande antikroppar går in i hennes råmjölk till hennes killinger.

 Andra vacciner som finns till getter inkluderar de mot Fot röta, ORF (Smittsamt muneksem), och Kaseös Lymfadenit (CL). Men dessa vacciner bör endast användas i besättningar med känd historia av dessa problem, eftersom deras effektivitet varierar och CL och ORF vaccin kan faktiskt orsaka sjukdom, särskilt om de används felaktigt.