Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Skötsel  arrow

Daglig Vård och Miljö

 

Förutom att fodra måste man till den dagliga vården också titta på getens välbefinnande. Om en get inte trivs blir den matt i ögonen och pälsen blir glanslös och strittande. Orsaken härtill kan tillexempel vara en stor maskbörd, felnäring, stress mm.

Titta också på avföringen om geten kommer av med små avskilda kulor då har den iallafall inget matsmältningsproblem. Des löser avföring des sämre står det till! 

Kolla klövarna jämlikt. Getterna är gjort för att klattra och springa runt i steniga bergområdan var den vill utsätta klövarna för mycket slid, därför vaxar klövarna snabbt. På våra hagar och stalla hinner de inta att slida ner dem tillräckligt snabbt. Därför måste klövarna trimmas. Man brukar säga att klövarna ska trimmas varannan månad annars är risken stor att klövarna blir för långa och att där då kommer ”fickor” som håller smuts.

Det är inte vanskligt att trimma klövarna men det är bra om man får en med erfarenhet till att demonstrera hur man ska göra den förste gången.

Allmänt

För att getterna ska trivs måste de leva under så bra förhållande som möjligt. I stallet bör där vara tillräckligt med plats så att de inte står ovan i varandra, där ska vara tort men inte dammigt, bra luftcirkulation men ingen drag. Det är bra om man kan ha bockarna i en annan byggnad var dem inte kan se getterna, på det visat blir de mycket lunare och enklare att hantera.

Stängslet på hagen måste göras ordentligt och får inte vara för lågt, då getter är väldigt bra på att hoppa. Et fårstängsel kompineret med ett elstängsel är det mest ideelle. Om du inte har elstängser kommer getterna att klattra i hägnat eller klia sig på det så stolparna lössanar eller lyftas helt upp från jorden.

Det är bra om där finns lite utmaninger hos getterna, som tillexempel store sten, eller vältade trär som dem kan klattra på. Se till att getterna alltid kan komma i lä för regn och vind, och att flockens lederget inte kan stå och blockera för dem andra.

Kort om vad som gäller när man har getter:

ANMÄLAN OM DJURHÅLLNING

All verksamhet som omfattar hantering av getter ska anmälas till Jordbruksverket och tilldelas ett produktionsplatsnummer, detta oberoende av antalet djur som hålls.

Produktionsplatsnumret är knutet till den byggnad eller plats där verksamheten bedrivs. Syftet med produktionsplatsnumret är att djur ska kunna spåras från en plats till en annan vid utbrott av en smittsam djursjukdom.

Öronmärkning

Getter som är äldre än sex månader eller som ska transporteras innan de är sex månader ska vara märkta.

Det här behöver du rapportera                                                                                              

Du ska förutom att rapportera att du innehar djur även rapportera förflyttningar och tranporter av dina djur.

Journalföring av får och getter                                                                                           

Har du getter på din produktionsplats ska du föra in uppgifter om dem i en stalljournal. Stalljournalen ska vara godkänd av Jordbruksverket.

Räkna antalet getter i december

Alla djurhållare som har getter ska årligen räkna sina getter. Du räknar djuren varje år någon gång mellan den 1 och 31 december. Du ska sedan skriva in antalet i stalljournalen, dels skicka uppgiften till Jordbruksverket. Uppgifterna ska ha kommit till Jordbruksverket senast den 15 januari året därpå.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats