Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Rasstandard

Denna rasstandard på förädlade Boer getter är översatt från den Sydafrikanska standard som har varit gällande siden 1959.

Kroppsbyggning:

Huvud: Ett kraftigt huvud med stora, mjuka, bruna ögon och ett lugnt uttryck. En kraftig, lät böjd (kon veks) panna/näsrygg som förbinder näsryggens kurva med hornens, vide näsborra, stark välformad mun med väl anpassat käkar.  44

Upp till sex- tands ålder måste bidat vara korrekt, vid åtta tands ålder och äldre djur är ett 6 mm över/underbit tillåtet. Blivande tänder måste ha ett korrekt bett.

Hornen ska vara stärka, av moderat längd och avstånd. Dem ska böja gradvist bakåt och vara så runda och stärka som möjligt, färgen ska vara mörk. Örena ska vara brede, jämna, hängande och av medium längd.

Önskas Inte: Konkav panna/näsrygg. För rak eller platta horn, spetsarna på hornen får inte trycka mot halsen. Tillspetsat käke. Öron som är veckad på längden, stela utståenda, eller för korta. Underbit, överbett eller blå ögon.

Hals och framdelen:

Halsen ska vara av moderat längd i proportion med längden av kroppen, fyllig och väl ansat på framdelen. Bröstbenet ska vara bredd, med en djup och bred bringa. Axlarna ska vara köttiga och i proportion med kroppen och väl häftet till manken. Manken ska vara så bred och så fyllig som möjligt, inte skarp. Förbenan ska vara av medium längd och i proportion till kroppens djupt. Benen ska vara stärka, välplacerat och med stärk karled och välformat klövar som ska vara så mörka som möjligt.

Önskas inte: För lång, tunn eller kort hals. För lösa axlar.

Buken:

Det ideale är en lång, djup bred buk. Revbenen skall vara väl välvda och fylliga och länden ska vara så fyllig som möjligt. Geten ska ha en bred, ganska rak rygg som inte får vara klämt bakom skuldrorna.

Önskas inte: Rygg som är alltför konkav (svajrygget), för smal över revbenen, för cylinderformad, eller klämt bakom skuldrorna.

Bakparten:

Boer geten ska ha en bred och lång bakdel, som inte får luta för mycket, väl fylliga skankar som inte får vara för platt och ha fullt köttiga lår. Svansen ska vara rak där den växer ur från ryggen, sedan får den svänga till den ena eller andra sidan.

Önskas inte: Backdelen får inte hänga för mycket eller vara för kort. För lång skank eller för platt skinkor.

Benen:

Viktigast av allt är benen som ska vara stärka, bra byggd och välplacerade. För köttiga ben önskas inte. Stärka ben är ensbetydende med hårdförhed och en stark fysik, vilket är absolut väsentliga egenskaper ved Boer geten.

Önskas inte: kobent (framknäna står för tät ihop), hjulbenet (avståndet mellan knäna är större end normalt) kohasighet, (hasen står för tät ihop), för raka ben (stolpa ben), eller för vinklad has. Benen för smal eller för köttiga. Svag karled och klövar som pekar in- eller utåt.

Hud och hår:

En lös smidig hud med tillräckliga med hudveckor runt hals och nacke, detta är speciellt viktigt vid bockar. Ögonlock och hårlösa delar skall vara pigmenterade. Den hårlösa huden under svansen ska ha 75 % pigmentering, för avels ändamål är en 100 % pigmenteringen att föredra. Kort, glansfult hår är önskvärt. En begränsad mängd päls kommer att tolereras under vintermånaderna.

Önskas inte: Hårlaget för lång, grov eller för lurviga.

(Vad gäller hårlaget får vi Boer getuppfödare i Norden ställa lite andra krav till våra djur då våra klimat är ganska anderlunden än Sydafrikas. Hos os är det en fördel om djuren har en god kraftig päls, speciellt under vintermånaderna!)

Getter:

Geten ska ha ett välformade juver ordentligt fastsatt med spenar som anges på medföljande skisser och högst två funktionella spenar på en sida.
Följande är acceptabel:

 

 1 En fungerande spene på en sida är det ideelle.
 2 En fungerande spene på en sida och en inte   fungerande. (separat från spenen).
 3 Vid dem följande två exemplar får spenen inte vara delta.En fungerande spene med två mjölkkanaler.* Endast   accepterat om den fungera.
 4 En fungerande spene med två mjölkkanaler och en inte   fungerande spene.* Endast accepterat om den fungera.
 5 Två separata fungerande spenar på en sida.
 6 Två separata fungerande spenar och en inte   fungerande spene på en sida.Flera än tre spenar på en sida kallas et bunt av   spenar och är inte godkänt.
 7 En fungerande spene med en liten bröstvårta fastsatt   någonstans på spenen.* Endast accepteret om spenen fungera och att bröstvårtan   inte gör det.

Om en killing eller en get inte har fåt killinger eller uppvisad tecken på drägtighet vid 24 månaders ålder är den underkänt.

Bockar:

Två ganska stora, välformade, friska och lika stora testiklar i en pung. En pung med en spalta som inte är större än 5 cm är tillåtet. Pungen ska vara minst 25 cm i omkrets.

Önskas inte: Buntar av spenar, för stora spenar eller dubbla spenar. För små testiklar, eller en pung med mer än en 5 cm spalta.

Goda kvaliteter ses ved följande egenskaper: kort glänsande hår, ett ädelt utseende, ett kraftigt huvud, runda bakåtböjd horn, löst skin, smidig, valvet hud (speciellt vad gäller bockar). Förutom de ovan nämnda egenskaper, måste geten ha ett livligt utseende.

Storlek: Det ideelle är en medelstor tung get för maximal kött produktion. En önskvärd proportion mellan längden på benen och djupen på kroppen ska kunna uppnås ved alla åldrar. Dock bör killinger tendera att ha längre ben.

Önskas inte: För stora eller för små getter.

Färgen: Idealet är en vit get med ett rött huvud och öron, en vit bläs och fullt pigmenterad hud. Toner mellan ljus och mörk röd är tillåtet. Minimums krav för en avelsbock är en plätt på minst 10 cm i diameter på båda sidor av huvudet, inkluderat öronen. Båda öron ska ha minst 75 % rött färg och 75 % pigmentering.

Följande är tillåtet för avelsförmål:

Huvud, Hals och framparten: Komplett röd färg är tillåten fram till skulderbladen. På skulderna får den inte gå längre än till nivån med bröstet.

Buken, backparten och magen: Endast en plätt inte större end 10 cm i diameter är tillåtna.

Ben: Med ordet ben menas den delen nedanför linjen som bildad av bröstkorgen och bukens linje. Plättar upp till 5 cm i diameter är tillåtna.

Svansen: Svansen får vara röd, men den röda färgen får inte sträcka sig mer än 2,5 cm ut på kroppen.

Omfattningen av Röda hår på kroppen: Väldigt få röda hår är tillåtna ved 2 tands åldra.

Pigmenteringen: Undvik för ljus pigmentering.

Flock get: En flock get är en Boer get som inte klara av alla avels standarder, men som inte har något alvorliga fel. Minst 50 % av färgen ska vara vit, de resterande 50 % ska vara röd. Den röda färgen på en kommersiell get måste vara 50 % kontinuerlig utan att ge intrycket av att vara brokig. Om den röda färgen har separata markeringar, får den aldrig ge intrycket av att vara brokig. Under svansen ska flock geten vara minst 25 % pigmenterat. En bock får inte vara mer än 25 % röd.

Förklaring för racestandarden

Den största delen av kroppen på geten måste vara vit, detta för att göra den mer synlig och för att underlätta insamlingen av getterna i det täta terräng i Syd Afrika. Det pigmenteret skin på hårlösa delar, t ex under svansen, runt ögonlocken och munnen, är absolut nödvändigt, eftersom den ger resistens mot solbränna som kan leda till cancer. En pigmenterad hud är dessutom mer resistent mot hudsjukdom. En lös, smidig hud är viktig för förmågan att kunna anpassa sig för klimatförhållande. Ett djur med lös hud och korta hår är bättre anpassad till klimatet i Syd Afrika. Skin av denna typa ger dessutom ytterligare motstånd mot externa parasiter.

Helhetsintryck:

Boergetter är en mellanstor, tung kött-get. Den har et ädelt huvud, runda bakåtbörjade horn, en lös, smidig och veckad hud (speciellt hos bockar) och de olika kroppsdela är bra köttsatt och i perfekt balans. Geten ska vara feminin, kilformat (set från sidan) med tyngd mod backkroppen. Varemot Bocken, ska framträde maskulin med tyngden i huvud, hals och förparten. Den förädlade Boer-get är et djur med symmetri och en stärk och livskraftig utstrålning.