Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Vitamin-och mineralbrister hos getter

Korrekt vitamin-och mineralnivåer är avgörande för god hälsa av getter. Koppar, zink och selen är särskilt kritisk.

Selen:  Selen brist, liksom vitamin E-brist, kan orsaka NMD (Neuromuscular Diseases).  Nyfödda med svaga bakben kan ha selen-brist. Killinger kan vara för svaga för att amma och lunginflammation kan orsakas av svaghet i muskler som styr andningen.

Zink: Några av tecknen på Zink är överdriven salivera, deformerade klövar, stela leder, kroniska hudproblem, onormalt små testiklar, och minskat intresse för parning.

Koppar: Getter behöver mycket koppar i sin kost.  Bristfälliga kopparnivåer kan orsaka förlust av hårfärg, grovt hår, aborter, dödfödslar, anemi, benfrakturer, dålig aptit, viktnedgång och minskad mjölkproduktion. Det är också möjligt att ge getter kopparförgiftning genom att mata för mycket koppar.

Vatten: Vommens innehåll måste vara cirka 70 % vatten för att fungera korrekt.  Även en liten nedgång i vattenkonsumtion kan resultera i en get med feber och som går av fodret.

Järn: Om inte en get är anemisk, är järnbrist i allmänhet inte ett problem hos getter.  Maskar, sugande löss, och blodförlust är vanliga orsaker till anemi hos getter. Getter som är allvarligt sjuka med anemi kan kompletteras med injicerbara järn. Omvänt kan ett överskott av järn bidra till minskad fertilitet hos getter.

Jod: Struma är det mest synliga tecknet på jod brist.  Nyfödda vis mamma har jod brist kan födas med struma.  Om inte där finns jod i fodret är det nödvändigt att erbjuda joderat salt på ett fritt val-basis.

Kalcium och Fosfor: Kalcium är viktigt för benbildning och muskelsammandragningar. Ett förhållande kalcium-fosfor av 2-1/2 till 1 är korrekt och hjälper till att förhindra njursten.  För mycket fosfor i förhållande till kalcium orsakar njursten.  En obalans av kalcium och fosfor kan leda till missbildningar.

Salt: Om en get saknar salt i sin kost, kan det ses slickar marken.  Erbjud salt som en del av en lämplig mineralblandning på ett fritt val-basis. En dräktig get som konsumerar för mycket salt kan ha juverproblem – ödem (ansamling av vätska).

Svavel: Överdriven salivering kan vara ett tecken på svavelbrist.  En balanserad lös mineral-och vitaminblandning krävs. Direkt supplement av svavel kan resultera i bindning av järn och koppar.

Kalium: Getter på grovfoder brukar få all kalium de behöver. Avmagring och muskelsvaghet är tecken på allvarlig kaliumbrist.

Magnesium: Getter med brist på magnesium har sänkt urin-och mjölkproduktion och kan bli anorektisk.

Mangan: Långsam tillväxt hos killinger (speciellt bockkillinger), nedsatt fertilitet och aborter, fel formade ben, och svårigheter att gå är allmänna tecken på manganbrist. För mycket kalcium stör mangan absorptionen.

Vitamin A: Otillräckliga mängder av vitamin A i en gets kost kan leda till tjock snuva, svårt att se eller blindhet, sjukdomar i andningsvägarna, känslighet för parasiter, tilltufsad päls, och diarré.  Killinger med Koccidios behöver mer vitamin A, eftersom de har en minskat tarm absorbering av näringsämnen.  Vuxna blir sannolikt mindre fertila och mer mottagliga för sjukdomar om de inte har tillräckliga nivåer av denna viktiga fettlösligt vitamin.

B-vitaminer: En sjuk get måste kompletteras med B-vitaminer, särskilt vitamin B1 (tiamin).  B-vitaminer är vattenlösliga, så de behöver fyllas på dagligen. Et av många förhållanden som dräner getens kropp från B-vitaminer är diarré (som är ett symtom på ett större problem).  Getter vars mager inte fungerar bör kompletteras med B-vitaminer, speciellt B1 (tiamin).
Ett av de vanligaste exemplen på vitamin B1 (tiamin) brist är Polioencephalomalacia (PEM) (Get polio).  Tiamin måste ges för att motverka allvarliga neurologiska problem. OBS : Get Polio och listerios har nästan samma börjar symptomen , om en get svarar på tiaminen genom att bli normal , då led den av brist på tiamin (get polio) och inte listerios. Om geten efter en andra injektion som ges 2 timmar efter den första fortfarande inte svarar – då misstänkt Listerios och behandling påbörjar i enlighet därmed.

Vitamin B12: är viktigt vid behandling av anemi.
Vitamin D: D-vitamin brist förstorade leder och orsakar böjda ben.
Vitamin E: Att fodra med ensilage eller gammalt hö kan producera vitamin E-brist och orsaka NMD (Neuromuscular Diseases).
Slutsats
Denna lista är på intet sätt heltäckande utan är avsedd att ge en översikt och förståelse för viktigheten i att ge den rätta kost.