Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

NMD  arrow

NMD

NMD (Neuromuscular Diseases) beror på allvarlig brist på selen/E-vitamin hos killinger och ger upphov till nedbrytning av muskler. Medfödd NMD yttrar sig som död- eller svagföddhet eller plötslig död inom de första levnadsdagarna. Hos äldre killinger är stelhet i bakben och rygg karaktäristiskt. Diffusa symtom (alla åldrar): nedsatt allmäntillstånd, dålig tillväxt, nedsatt produktion och reproduktion, ökad infektionskänslighet. NMD i klinisk form är ovanlig idag pga. selentillskott i det kommersiella fodret.

Selen och E-vitamin samverkar i försvaret mot oxidativa angrepp på kroppens celler. Selen och E-vitamin skyddar cellerna och ingår i kroppens försvar mot fria radikaler. Selen tillförs fostret under dräktigheten, E-vitamin tillförs det nyfödda lammet via råmjölken. Brist medför skador på hjärt-, diafragma- och skelettmuskulatur.

Behandling: Killinger med NMD ges behandling med injektion av selen och vitamin E. Tidig behandling är viktigt!

Förebyggande åtgärd till getter under dräktigheten: tillskott av selen och E–vitamin (båda behövs).

Lagra grovfoder så att E-vitamin bevaras.