Boergetter.se

Close Icon
   
Contact Info     Kontakta oss via mail
?>

Orf  arrow

Orf

Orf (smittsamt muneksem) är en hudsjukdom som orsakas av infektion med Orfvirus. Orf är vanligt förekommande i svenska getbesättningar och kan drabba getter i alla åldrar, men det är framför allt unga getter som saknar immunitet som drabbas. Infektionen kan bli särskilt besvärlig om getterna infekteras i samband med killning eftersom virus lätt överförs från killingens mun till getternas juver. Om det finns många mottagliga (unga) getter samtidigt i besättningen kan det medföra en omfattande smittspridning med kraftigt ökad virusförekomst i miljön.

Symtom Orf ger rodnader, vätskefyllda blåsor och sårskorpor i huden, särskilt runt mun och näsborrar. Lesionerna är smärtsamma och det är viktigt att ha koll på att diande killingar får i sig mjölk. Smittan kan lätt spridas till getternas juver.Sekundärinfektioner och juverinflamation kan uppkomma. Även till exempel könsorgan och klövar kan drabbas.

Orf kan smitta människa och kan ge upphov till smärtsamma, enstaka böld liknande utslag, ofta på händerna. Oftast självläker hudskadan inom två månader. Handskar och handtvätt skyddar mot infektion.

Behandling och förebygga: Tvätta och desinficera såren. Smörj med uppmjukande salva. Om såren sekundärinfekteras kan antibiotikasalva vara aktuellt. Använd plasthandskar vid sårvård. Om möjligt bör sjuka getter isoleras från övriga flocken. Rengöring samt desinfektion av miljön kan minska virusmängden. Viruset har lång överlevnadstid och det är oklart om en smittad besättning kan bli helt fri från virus. Undvik livdjursinköp. Inköpta getter bör stå i karantän minst fyra veckor. Livdjur bör inte tillföras besättningen närmare killning än fyra till sex månader. Detta tillvägagångssätt kan minska risken för utbrott av Orf under killning.

Vaccinering mot Orf rekommenderas inte i Sverige på grund av dålig (kortvarig) effekt och risk för smitta med levande vaccin.